Formål

Foreningens primære formål er at producere kalve- og lammekød til
medlemmerne på et økologisk forsvarligt grundlag.
 
Det foregår i praksis ved, at foreningen køber kalve og lam af landmænd.
Dyrene sættes ud på græsningsarealerne i Store VejleÅ i maj måned, og
foreningen sørger derefter for, at der er vand og strøm på indhegningen.
 
Når dyrene i november har spist sig store, bliver de slagtet. Kødet leveres
udskåret og pakket til medlemmerne. Kødet sælges i form af hele lam, ½, ¼
eller 1/8 kalv.
 
Det enkelte medlem forpligter sig til at hjælpe med at checke dyrene ca. 1 gang
om måneden.
Det foregår ved, at man tæller de dyr man kan se på ”marken”, og kontrollerer at
der er vand til dyrene og strøm på hegnet. Dette noteres i en notesbog placeret
ved folden.
Man kan også gå en tur i den smukke natur, eller f.eks. lufte sin hund eller sin
tage sin cykel med.
 
Foreningen har 2 arbejdsdage årligt, hvor der slås græs på gangstierne og
under det elektriske hegn. Arbejdsdagen sluttes af med øl/sodavand og evt.
pølser på grill.
Store Vejleå Kogræsser- og Naturplejeforening  | kograesserforening@gmail.com