Dyrene på marken / lidt om Store Vejleå

Lidt om Store Vejleå

Borgmester Hans Nielsensvej 1, 2620 Albertslund
Her parkerer du bilen og går ned til Store vejleå hvor vores mark ligger
minus 23 grader

Lige syd for Kongholmsparken ligger vore marker i den sydlige del af Albertslund kommune og området er fredet fra Taastrup Enghave til Kongholmsparken, tidligere var det landbrugsjord, men det var også en del af store vejleå dalen der bliv skabt tilbage i istiden.

Det fredelige bondeland blev et dejligt rekreativt område for byboere(og desværre også en højlydt motorvej) midt i parken ligger et 35000 mm højt "bjerg" med fin udsigt over hele den københavnske vestegn, på gode dage kan du se til Stevns klint. syd for bjerget ligger Vallensbæk mose som er lige så menneskeskabt som resten af området. I mosen er der mulighed for at fiske, se på fugle eller bare nyde den smukke natur her mellem motorvejene...se mere på www.vallensbaekmose.dk

Her kan du downloade en pjece om Vallensbæk mose

Store Vejleå Kogræsser- og Naturplejeforening  | kograesserforening@gmail.com