Pasning af dyrene

TILSYN MED DYRENE ER VORES FÆLLES OPGAVE OG ANSVAR,
SÅ DERFOR HAR VI FØLGENDE REGLER I FORENINGEN:

Udover en arbejdsdag, får du nogle pasningsdage. 

Husk! Dyrene er dit ansvar på dine pasningsdage. Ved det daglige tilsyn med dyrene skal følgende kontrolleres:
  • Antal dyr der skal tælles
  • At el-hegnet er intakt og fungerer
  • Gå rundt om indhegningen.
  • Kontroller ligeledes, at der kommer regelmæssige "klik" fra strømgiveren, som er placeret i en grå kasse i områdets nordvestlige del ved tunnellen, som fører under motorvejen til Rødhøjgårdsvej.
  • Obs! Kassen er ikke strømførende der hænger "nøgle" i siden!
  • Såfremt der ikke kommer regelmæssige "KLIK" fra strømgiveren eller den udsender lyde, som kan tolkes som alarm signal. Kontaktes din overhyrde.
  • At der er vand i vandingsautomaten.
  • Husk skriv i kontaktbogen, nar du har været der, f.eks. alt vel. Brug også bogen til små tips eller spændende observationer m. v

 

HUSK FIND EN AFLØSER, HVIS DU IKKE SELV KAN:
eller RING TIL bestyrelsen  
 
Store Vejleå Kogræsser- og Naturplejeforening  | kograesserforening@gmail.com