Dyrene på marken / hvilke dyr har vi

Hvilke dyr har vi

Kalvene på marken 2020

I år er det udelukkende kvier og de er alle af racen brun Angus

Aberdeen Angus er en af landets ældste kødkvægsracer. De er hårdføre, nøjsomme og robuste dyr, der er gode naturplejere, og trives godt på marginaljorde. De kan gå ude hele året rundt og kræver kun lidt læ. De har gode moderegenskaber og lette kælvninger, er rolige dyr og nemme at omgås, selvom de kun har kontakt med mennesker ved det daglige tilsyn. De er gode græssere og klarer også de lidt mere grove planter. Racen er født uden horn. En udvokset tyr kan veje ca. 1.200 kg, mens en ko kan veje ca. 750 kg.

Får, lam og geder på marken i 2020

Moderfårene er hovedsagelig af racen Gotlandsk Pelsfår (grå) og krydsning mellem Gotlandsk pelsfår og Dansk Texel. Lammene er krydsninger af Gotlandsk Pelsfår og Dansk Texel. De Gotlandske Pelsfår er kendt for at have gode moderegenskaber, stor mælkeproduktion og lette læmninger. Det er et hårdført får, der gerne vandrer langt for at søge føde, og det egner sig godt til landskabspleje. Pelsen er i forskellige grå nuancer, mens hoved og ben i reglen er sorte. Fåret vejer 60 – 70 kg.

Racen Dansk Texel er derimod et kødfår og stammer oprindeligt fra de marskfår, som i århundreder blev brugt på gårde i de kystnære egne. Fårene er hvide og har stor muskelfylde. Fåret har god tilvækst og vejer 75 til 95 kg.

Gedekiddene er en krydsning mellem Nubiske geder og en Boerged, der er en kraftigt bygget ged. De nubiske geder kan have mange farver og mønstre, men med meget karakteristiske ved hængende ører. Om disse geder hedder det, at det er "en kødged af lettere race med et roligt og omgængeligt temperament". Gederne går der af hensyn til naturplejen. Men det vil være muligt for medlemmer at købe et kid til slagtning i efteråret.
Store Vejleå Kogræsser- og Naturplejeforening  | kograesserforening@gmail.com